УБК - Консалтинговая компания №1 в Украине - WWW.UBC.UA

УСЛУГИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Регистрация предприятий, регистрация оффшоров
Лицензирование и Сертификация
Поиск и предоставление деловой информации
Маркетинговые исследования рынка
Налоговый консалтинг
Инвестиционный консалтинг. Операции с недвижимостью
Иммиграционное право и услуги для иностранцев
Корпоративное право и решение споров
Таможенное право
Защита интересов в суде
Аудит. Сопровождение проверок
Возврат проблемных долгов
Cтоимость наших услуг

ВХОД ДЛЯ КЛИЕНТОВ
Имя

Пароль

Запомнить


НОВОСТИ КОМПАНИИ

:::::::: Бизнес и финансы:::::::
Откройте свою финансовую компанию и станьте лидером рынка небанковских финансовых услуг. Регистрация банков, страховых компаний, фондов финансирования строительства в Украине имеет свои особенности Подробнее.:::::::::::::>

::Кредиты и ценные бумаги::
Вам необходимы дополнительные финансовые ресурсы для бизнеса? Проведите эмиссию! УБК предлагает Вам полный комплекс услуг по сопровождение операций с ценными бумагами в Украине. Окажем содействие в привлечении кредитных средств - от 10% годовых! Подробнее.:::::::::::::>

.::::::: Лицензирование ::::::::
Срок получения строительной лицензии - до 5 дней сроком на 5 лет! Гарантия результата от "УБК"- это более 50 полученых лицензий Госстроя Украины в 2019 году! Выберете интересующие Вас виды деятельности из кодификатора Госстроя у нас на сайте - остальное сделаем мы . .:::::::::>

.:::::: Трудоустройство ::::::::
Разрешение на трудоустройство - обязательный документ для легальной работы иностранных граждан в Украине и дающий право получить вид на жительство. Только с "УБК" - Вы получите разрешение на 1 год на любую должность .::::::::::>

.: Регистрация предприятий ::
Начните или расширьте Ваш успешный бизнес с нами! Только в Киеве мы ежемесячно регистрируем и перерегистрируем более 50 предприятий! Учитывая постоянно меняющееся законодательство в этой сфере - хороший результат может дать только постоянная практика в этой сфере .::::::::::::::>

.:::::: Законодательство ::::::
С 1 июля 2019 г. в Украине вступил в силу новый закон "О регистрации предприятий...": Все предприятия в до конца 2019 года обязаны пройти перерегистрацию и получить свидетельство о государственной регистрации нового образца .::::::::::::::::>

.::: Другие новости УБК .:::>Додаток

до наказу Держархбудінспекції

08.01.2019 р.  № 1

Тимчасовий регламент

 роботи Держархбудінспекції з ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури

І. Розгляд заяв щодо видачі ліцензій

 1. Прийом заяв суб’єктів господарської діяльності, що мають намір отримати ліцензію на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури (далі – заявники), та документів, що додаються до заяви, здійснюють територіальні органи Держархбудінспекції (далі – територіальні органи) за місцем реєстрації заявника.
 2. Територіальний орган реєструє подану заяву, перевіряє додані до неї матеріали та документи (далі – документи) і, у разі їх відповідності вимогам, встановленим пунктом 5 Порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 року № 1396 (далі – Порядок), формує відповідну справу.
 3. У разі невідповідності поданих документів вимогам Порядку, територіальний орган у десятиденний термін з дня реєстрації заяви повертає документи заявнику з відповідним письмовим повідомленням, яке підписує керівник територіального органу. У книзі реєстрації заяв робиться запис із зазначенням реквізитів письмового повідомлення.
 4. Протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви територіальний орган розглядає подані документи, готує пропозиції  щодо видачі або відмови у видачі ліцензії і включає їх до проекту протокольного рішення чергового засідання територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування. До проекту рішення додаються проекти додатків до ліцензій з переліками робіт.
 5. Засідання територіальних відділень ліцензійної комісії проводяться у другу і четверту п’ятницю кожного місяця.
 6. У разі, якщо проектом протокольного рішення передбачаються певні обмеження чи застереження щодо переліку робіт порівняно з поданою заявою, розгляд зазначеного питання здійснюється на засіданні територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування із запрошенням керівника заявника або його заступника за розподілом обов’язків.
 7. За результатами розгляду на засіданні територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування пропозицій територіального органу щодо видачі (відмови у видачі) ліцензій, з урахуванням змін і доповнень, внесених у процесі розгляду, територіальним відділенням ліцензійної комісії приймаються відповідні висновки, які оформляються у вигляді протоколу. Протокол складається у двох примірниках, підписується секретарем та затверджується керівником територіального відділення ліцензійної комісії у 2-денний термін після засідання.
 8. Один примірник протоколу засідання територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування, а також проекти додатків до ліцензій з переліками робіт, завізовані керівником територіального органу та відповідальним виконавцем, та копії довідок про включення до ЄДРПОУ не пізніше 5-ти днів після засідання надаються до Держархбудінспекції. Електронні версії зазначених документів надсилаються електронною поштою протягом 3-х днів після засідання територіального відділення ліцензійної комісії.
 9. У випадках, коли висновки територіального відділення ліцензійної комісії підлягають підтвердженню на засіданні ліцензійної комісії Держархбудінспекції, територіальний орган передає також до органу ліцензування весь пакет документів, отриманих від заявника (сформовану справу).
 10. На підставі отриманих висновків (протокольних рішень) територіальних відділень ліцензійної комісії орган ліцензування у 3-денний термін з видає наказ щодо відмови у видачі ліцензій, а у 5-денний – щодо видачі ліцензій та затвердження переліків робіт з подальшим розміщенням зазначеної інформації на сайті Держархбудінспекції.
 11. Повідомлення заявника про відмову у видачі ліцензії здійснюється органом ліцензування.
 12.  У випадку, зазначеному у п.9 цього Тимчасового регламенту, орган ліцензування приймає рішення після розгляду питання на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування, які проводяться у першу і третю п’ятницю кожного місяця.
 13. У разі наявності звернень або скарг заявників на дії територіальних органів, питання видачі або відмови у видачі ліцензії розглядається на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування.

У цьому випадку територіальний орган за вимогою органу ліцензування передає йому весь пакет документів, отриманих від заявника.

 1. Відповідно до прийнятого рішення (наказу) про видачу ліцензії органом ліцензування оформляється ліцензія та додаток до неї, які підписуються керівником органу ліцензування або його заступником і засвідчуються печаткою Держархбудінспекції.
 2. Оформлені ліцензії та додатки до них передаються за описом територіальному органу для видачі заявникам. Одночасно передається копія наказу про видачу ліцензій та повертаються інші документи, що подавалися до органу ліцензування, для долучення їх до справи заявника, яка зберігається у територіальному органі.
 3. Копії ліцензій та додатків до них разом із протоколом засідання територіального відділення ліцензійної комісії органу ліцензування, а також проектами додатків до ліцензії, формуються в об’єднану справу, додаються до наказу і зберігаються в органі ліцензування.
 4. Якщо рішення приймалося органом ліцензування за результатами розгляду на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування, до справи додається протокол (витяг із протоколу) засідання ліцензійної комісії.
 5. Видача ліцензій здійснюється територіальними органами за наявності документа, що підтверджує факт внесення плати за видачу ліцензій, та доручення на отримання матеріальних цінностей, які додаються до справи.
 6. Копії виданих ліцензій та додатків до них додаються до відповідних справ.

ІІ. Розгляд звернень щодо зміни переліків робіт

 1. Звернення заявників щодо зміни переліків робіт, наведених у додатках до діючих ліцензій, розглядаються територіальними органами за місцем реєстрації заявників.
 2. До звернення додаються висновки експертних організацій щодо спроможності заявників виконувати роботи за зміненим переліком, а також оригінали діючих ліцензій та додатків до них.
 3. Розгляд звернень та прийняття рішень щодо зміни переліків здійснюється  у порядку, встановленому для видачі ліцензій, з урахуванням пунктів 23-25 цього Тимчасового регламенту.
 4. Разом з висновком територіального відділення ліцензійної комісії до органу ліцензування надаються оригінали ліцензій та додатків до них.
 5. Після прийняття рішення про зміну переліку робіт органом ліцензування на бланку ліцензії робиться відмітка про видачу нового переліку робіт, а на попередньому переліку робіт робиться відмітка про визнання його недійсним.
 6. Новий перелік та попередній перелік з відміткою про визнання його недійсним повертаються до територіального органу для видачі заявнику. Копії переліків додаються до справи.

ІІІ. Розгляд заяв щодо переоформлення ліцензій,

видачі дублікатів ліцензій

 1. Заяви заявників щодо переоформлення ліцензій, виданих на здійснення господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури,  або видачі їх дублікатів розглядаються територіальними органами за місцем реєстрації заявників.
 2. Територіальний орган реєструє подану заяву та перевіряє додані до неї документи на відповідність вимогам п.17 або п.18 Порядку відповідно, а також дотримання термінів, встановлених для подачі заяви на переоформлення ліцензії. Подані документи долучаються до справи заявника, яка зберігається у територіальному органі.
 3.  У разі дотримання заявником вказаних вимог, територіальний орган надсилає до органу ліцензування подання про переоформлення ліцензії або видачу її дубліката, до якого додає копії доданих до заяви документів.
 4. За зверненням заявника питання переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії може бути розглянуто на засіданні територіального відділення ліцензійної комісії з прийняттям відповідного рішення.
 5. На підставі подання територіального органу орган ліцензування видає наказ про переоформлення ліцензії (видачу дубліката), оформляє ліцензію на новому бланку (виготовляє дублікат) і передає за описом територіальному органу для видачі заявнику. Одночасно повертається попередня ліцензія з відміткою про її переоформлення для повернення заявнику.
 6. Копія наказу та копія переоформленої ліцензії (дубліката) долучаються до справи заявника, яка зберігається у територіальному органі.
 7. У разі недотримання заявником вимог щодо переоформлення ліцензії (видачі дубліката) територіальний орган надсилає заявникові мотивовану відмову.
 8. У разі наявності звернень або скарг заявників на дії територіальних органів питання переоформлення ліцензії або видачі дубліката розглядається на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування.

ІV. Розгляд питань щодо зупинення дії або анулювання ліцензій, прийняття рішень про усунення порушень ліцензійних умов

 1. Попередній розгляд питань, пов’язаних із прийняттям рішень щодо зупинення дії або анулювання ліцензій, а також про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється територіальними органами за місцем реєстрації заявника.
 2. Розгляд зазначених питань здійснюється на підставі отриманих територіальним органом офіційних звернень і матеріалів – актів перевірок, подань правоохоронних і контролюючих органів, доручень органу ліцензування, заяв суб’єктів будівельної діяльності тощо, які долучаються до справи заявника.
 3. За результатами розгляду отриманих матеріалів територіальний орган у 10-денний термін відповідно до пп. 21, 22 Порядку готує пропозиції щодо застосування відповідних санкцій до заявника або відмови у їх застосуванні і включає їх до проекту протокольного рішення чергового засідання територіального відділення ліцензійної комісії.
 4. Розгляд та прийняття рішень із зазначених питань здійснюється територіальним відділенням ліцензійної комісії із запрошенням представника заявника. У разі його відсутності розгляд питання переноситься на наступне засідання, а у разі повторної неявки – рішення приймається без його участі.
 5. На підставі протокольного рішення територіального відділення ліцензійної комісії орган ліцензування видає наказ про анулювання (зупинення дії) ліцензії та/або розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, який розміщується на сайті Держархбудінспекції.
 6. Копія зазначеного наказу передається до територіального органу і долучається до справи.
 7. У разі наявності звернень або скарг заявників на дії територіальних органів, пов’язані з прийняттям рішень щодо зупинення дії або анулювання ліцензій, а також про усунення порушень ліцензійних умов, зазначені питання розглядаються на засіданні ліцензійної комісії органу ліцензування.Схвалено рішенням колегії

Держархбудінспекції від 14.12.07 № 7

Методичні вказівки з підготовки експертного висновку щодо визначення спроможності суб’єктів здійснювати господарську діяльність, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури

1.Підготовку висновку здійснює організація, установа, уповноважена Держархбудінспекцією на проведення ліцензійної експертизи (далі - експертна організація).

2. Суб’єкт будівельної діяльності за самостійним вибором звертається до експертної організації щодо проведення експертизи та підготовки висновку щодо визначення спроможності здійснювати господарську діяльність, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури для отримання ліцензії .

3. Проведення ліцензійної експертизи та підготовка експертного висновку здійснюється на підставі договору між експертною організацією та суб’єктом будівельної діяльності.

Зміст договору повинен відповідати вимогам цих методичних вказівок.

4. Склад експертів, які здійснюють ліцензійну експертизу, залежить від кількості заявлених для ліцензування робіт і визначається керівником експертної організації у кількості не менше двох фахівців.

5. Строк роботи експертів з підготовки висновку не може перевищувати 25 робочих днів, у тому числі перевірка суб’єкта будівельної діяльності не може перевищувати 5 робочих днів.

6. Експерти з виїздом на місце здійснюють експертизу суб’єкта будівельної діяльності і перевіряють:

достовірність інформації, що буде подаватися до органу ліцензування разом із заявою про ліцензування;

відповідність організаційно-функціональної структури суб’єкта будівельної діяльності переліку робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури, які зазначені в заяві згідно з Кодифікатором робіт;

розподіл обов`язків, повноважень та відповідальності посадових осіб, укомплектованість інженерно-технічними працівниками, освіта і фах яких відповідає переліку робіт, що заявляються, наявність трудових книжок, контрактів, наказів;

нормативно-методичне забезпечення робіт, що заявляються;

забезпечення робочими приміщеннями, виробничою базою;

забезпечення технікою, обладнанням, устаткуванням для виконання робіт, що заявляються;

дотримання технології виконання робіт;

наявність системи контролю та управління якістю виконання робіт;

забезпечення охорони праці при виконанні робіт;

інші дані, які характеризують спроможність суб’єкта будівельної діяльності виконувати заявлені види робіт.

7. Експерти  мають  право:

безперешкодного доступу на територію та в приміщення суб’єкта будівельної діяльності для їх огляду і з’ясування питань, безпосередньо пов’язаних з експертизою;

ознайомлюватись із необхідною документацією щодо діяльності суб’єкта будівельної діяльності, отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів;

отримувати від суб’єкта будівельної діяльності в установленому порядку інформацію про його діяльність;

звертатися до інших установ та організацій за отриманням даних, які стосуються діяльності суб’єкта будівельної діяльності;

8. Експерти  зобов’язані:

керуватись нормами законодавства та правильно їх застосовувати;

об’єктивно відображати стан речей щодо відповідності забезпечення суб’єкта будівельної діяльності встановленим нормативам;

підписувати експертний висновок (у разі незгоди окремих експертів висновком, додавати до нього викладену письмово свою окрему думку);

зберігати конфіденційність інформації щодо діяльності суб’єкта будівельної діяльності, яка була отримана при проведенні експертизи;

інформувати суб’єкта будівельної діяльності про результати експертизи.

9. За результатами експертизи експерти готують у трьох примірниках висновок за формою згідно з додатком 1. Два примірники висновку видаються керівнику (уповноваженому представнику) суб’єкта будівельної діяльності, третій залишається в організації, яка здійснювала експертизу, та зберігається 5 років після закінчення строку дії відповідної ліцензії.

10. Усі примірники висновку підписуються експертами на кожній сторінці та затверджуються керівником експертної організації і засвідчуються печаткою.

11. Порушення чи недоліки, викладені у висновку, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів, ДБН, ДСТУ тощо. Довільне викладення або трактування вимог нормативно-правових актів не допускається.

12. У разі створення перешкод з боку суб’єкта будівельної діяльності щодо проведення експертизи складається відповідний акт, який є підставою для припинення подальшої експертизи суб’єктів будівельної діяльності.

13. Висновок ліцензійної експертизи може бути:

позитивний - рекомендація щодо надання ліцензії суб’єкту будівельної діяльності з наведеним переліком видів робіт, які може виконувати заявник;

негативний - зауваження щодо доопрацювання або обґрунтування щодо неможливості видачі ліцензії.

14. У разі, коли результат експертизи є негативним, або виникли розбіжності чи зауваження при проведенні ліцензійної експертизи, суб’єкт будівельної діяльності має право звернутися із заявою у двох примірниках (додаток 2) до ліцензійної комісії з проханням розглянути зазначені питання.


Додаток 1

Затверджено          

Керівник експертної організації

    _____________    _____________________

(підпис)                                 (П.І.Б.)                  

«           » «                   » 200  р.

Експертний висновок №

щодо спроможності суб’єкта будівельної діяльності виконувати роботи, пов’язані зі створенням об’єктів архітектури,

________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта)

"____" ______________ 200__р.                                         м. ___________________________

Експертний висновок підготовлений згідно з Порядком ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007р. №1396 та договором  від "_____" ______________200___р. №____________.

1. СТАН ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

1.1. Відповідність правової (організаційно-технічної) документації для юридичної особи: найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код, контактні телефони; для фізичної особи: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані, місце проживання, ідентифікаційний код, банківські реквізити, контактні дані:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.2. Наявність правової документації:

а) свідоцтва про державну реєстрацію ________________________________________

________________________________________________________________________________

б) довідки органу статуправління про внесення підприємства до Єдиного державного реєстру ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

            1.3. Наявність у довідці органу статуправління видів будівельної діяльності підприємства

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.4. Засоби ведення будівельних робіт (підрядний, господарчий, змішаний), наявність підрядних контрактів

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.5. Наявність організаційної структури підприємства щодо виконання заявлених робіт ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СКЛАД СПЕЦІАЛІСТІВ

2.1. Відомості щодо складу інженерно-технічних робітників, їх професійний та кваліфікаційний рівень

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.2. Наявність відомостей про атестацію, підвищення кваліфікації персоналу, зокрема щодо виконання робіт у складних інженерно-геологічних умовах, сейсмічних зонах і т.ін. ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.3. Наявність затверджених посадових інструкцій інженерно-технічних працівників ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.4. Відомість щодо професійного складу робітників, згідно із заявленим переліком робіт. Наявність професійних посвідчень, які підлягають контролю Держпромгірнаглядом

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3. ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНА БАЗА

3.1. Наявність і стан виробничо-технічної бази (власної, орендованої)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.2. Стан виробничих і офісних приміщень ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.3. Технічна оснащеність (наявність будівельних машин і механізмів технологічного обладнання, засобів підмощування, електроінструменту і т.ін.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4. СТАН БЕЗПЕЧНОГО ВЕДЕННЯ РОБІТ

4.1. Наявність і стан документів, які підтверджують навчання інженерно-технічних працівників та робітників безпечним методам праці

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

4.2. Наявність дозволів Держпромгірнагляду на право ведення робіт підвищеної небезпеки, спеціальних дозволів газової інспекції та ін.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКОНУВАНИХ ВИДІВ РОБІТ

5.1. Наявність керівних та розпорядчих документів із забезпечення якості робіт і розподіл повноважень та відповідальності керівництва та персоналу щодо забезпечення показників якості

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.2. Наявність переліку документованих методик (стандартів підприємства) системи управління якістю видів робіт, які виконуються, згідно вимогам ДСТУ ISO 9000 та ДСТУ ISO 14001; стан розроблення та їх впровадження (наявність графіка  розроблення, впровадження)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.3. Наявність атестованих лабораторій або договорів на лабораторні випробування матеріалів, виробів та конструкцій, які застосовуються на об'єктах будівництва

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.4. Документальне підтвердження здійснення вхідного контролю застосовуваних матеріалів, конструкцій та виробів, їх сертифікатів, робочих проектів, ПВР, технологічних карт____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5.5. Наявність інструментів і обладнання для забезпечення контролю якості виконуваних робіт (нівелір, теодоліт і т.ін.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6. СИСТЕМА ДОЗВОЛІВ І РЕАГУВАННЯ

6.1. Наявність дозволів на виконання будівельних робіт (у т.ч. у складних інженерно-геологічних умовах) ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.2. Наявність рекламацій замовників щодо організації виробництва та якості робіт, що виконуються  ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.3. Наявність власних рекламацій замовнику, постачальникам продукції і реакція на них ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

6.4. Відгуки та зауваження замовників та третіх осіб, а також державних наглядових органів, реакція на них ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. СТАН НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ

І ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

7.1. Наявність фонду діючої нормативно-правової документації, яка визначає вимоги якісного виконання видів робіт, що замовлені на ліцензування ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.2. Наявність відомостей, які підтверджують актуалізацію нормативної документації ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.3. Наявність відповідальної особи, на яку покладено обов’язки із обліку, зберігання, внесення змін та видачі нормативно-технічної документації

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.4. Оцінка умов зберігання нормативно-технічної документації

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7.5. Наявність на робочих місцях і постах контролю необхідної проектно-кошторисної документації

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

8. ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ

 (для суб’єкта будівельної діяльності, якій мав попередню або має дійсну ліцензію)

8.1. Перелік об’єктів-представників

Назва об’єкта, адреса, замовник

Види робіт*

Дата закінчення

1

2

3

4

* Види робіт визначаються згідно з виконавчим кошторисом.

9. ВИСНОВКИ, ПРОПОЗИЦІЇ І РЕКОМЕНДАЦІЇ

9.1. Виявлені недоліки, які необхідно усунути

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.2. Пропозиції та рекомендації

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.3. Висновки

9.3.1. Суб’єкт господарювання спроможний виконувати такі види робіт

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

9.3.2. Не має спроможності виконувати такі види робіт

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Експерт(и):

Експерт                             ____________________          ___________________________

(підпис)                                                (прізвище, ініціали)

Експерт                           ____________________         ___________________________

(підпис)                                                (прізвище, ініціали)

Представник юридичної

або фізичної особи

________________________          ____________________       _____________________

(посада)                                               (підпис)                                               (прізвище, ініціали)


Додаток 2

У ліцензійну комісію         

від                                                                            

                                                                                                                                             (посада)               

                                                                                 

(прізвище, ім’я, по батькові)                         

"____"  ___________  200__  р.

Заява

                                                                                                                                                                       

 (найменування суб’єкта будівельної діяльності)

була проведена ліцензійна експертиза експертом (експертами)                                                             

                                                                                                                          (ПІБ експертів)

з метою визначення спроможності здійснювати господарську діяльність, пов’язану зі створенням об’єктів архітектури.

При проведенні експертизи виникли розбіжності в експертній оцінці. Прошу розглянути нашу справу на засіданні ліцензійної комісії з присутністю уповноваженого представника заявника.

Представник заявника                                                         (                                              )

                                                           (підпис)                                             (прізвище)

Запросити представника заявника  на засідання ліцензійної комісії

"____"  ___________  200__  р.

            Секретар ліцензійної комісії                                   

                                                                                  (підпис) 

Copyright © 2001—2019 ОАО «УБК»®

Использование материалов, опубликованых на сайтах группы УБК разрешается с обязательным помещением ссылки на сайт